Surf wave \\\\\\ Installation | Barcelona | 2016

‘Surf wave’ is an ephemeral installation for a contemporany art exhibition at Surfcity Festival, celebrated in Barcelona. Mixing surf and urbanity, both concepts are represented by materials, color, and light. Built with metallic fences, blue tape and fluorescent tubes.

‘Surf wave’ és una instal·lació efímera per a l’exposició col·lectiva d’art contemporani dins del Festival Surfcity, celebrat a Barcelona. Com a punt de partida: el surf i la urbanitat, tots dos conceptes es veuen representats pels materials, el color i la llum. Construït amb tanques metàl·liques, cinta blava i tubs fluorescents.

05

06

01

02

03

04

 

Advertisements
%d bloggers like this: