NY urban affairs \\\\\\ Photo&Video | New York | 2016

‘NY urban affairs’ is a photo shoot collection on the streets of New York City in a research of the elements that make up the language of urban signage in everything that is in progress/ moving/ ephemeral state. They are portrayed in a new context (where everything is maxi, free, impulsive). Vast material, intense color, dynamic patterns and massive presence; seen by the perspective of the artist.

‘NY assumptes urbans’ és una col·lecció de fotos preses als carrers de la ciutat de Nova York com a investigació dels elements que componen el llenguatge de senyalització urbana i a tot allò que està en procés/ moviment/ estat efímer. Són retratats en un nou context (on tot és maxi, lliure, impulsiu). Materials vasts, color intens, patrons dinàmics i presència massiva; vist sota el punt de vista de l’artista.

%d bloggers like this: