Punto \\\\\\ Mural | Barcelona | 2016

‘Punto’ is an urban installation made with tape and markers on a shopwindow, as a mural display, during the Opennight event in Poblenou’s ateliers, shops and galleries. A filter between inside and outside, based on a pixelated brick wall geometry partially covering the surface. Orange color is returned into the facade, now hidden under dark painting, as well as the corporate color of this design office is shown facing the audience.

‘Punto’ és una instal·lació urbana feta amb cinta adhesiva i rotuladors sobre un vidre d’aparador, en format mural, durant l’esdeveniment del Windows Art Circuit en tallers, botigues i galeries del Poblenou. Un filtre entre l’interior i l’exterior, basat en un pixelat de maons que cobreix parcialment la superfície. El color taronja és retornat a la façana, ara oculta sota una fosca pintura; així com el color corporatiu d’aquesta oficina de disseny pot ser fàcilment identificat pel públic.

bona04_web

m05

bona02_web

bona01_web

bona03_web