Tapeart teens \\\\\\ Workshop | Barcelona | 2017

This workshop aimed teens to introduce themselves to an artistic technique that uses colored tape as a media for big size works. All together we created a big carpet on public space made of tape, practicing and promoting collective work as a tool to achieve great results.

Aquest taller convidà als joves a introduir-se en una tècnica artística que utilitza la cinta adhesiva de colors com a mitjà que permet crear grans obres. Tots junts creàrem una gran estora de cinta a l’espai públic, practicant i promovent el treball col·lectiu com a eina per aconseguir grans fites.

a3_low

a4_low

a5_low

a6_low

a7_low

a9_low

 

 

%d bloggers like this: