Tenir taula parada \\\\\\ Installation | Barcelona | 2017

‘Tenir taula parada’ is a pop-up scenography for a common shared kitchen, that would persuade everyone who comes in to enjoy a ready-made meal. The classic red and white boxes tablecloth is extended beyond the limits and captures all the essence of the space, creating a red atmosphere for an special event.

‘Tenir taula parada’ és una escenografia efímera per a una cuina comuna d’ús compartit, que persuadirà a aquells que hi accedeixin a gaudir d’un àpat recent cuinat. La clàssica estovalla de quadres vermells i blancs s’extèn més enllà dels límits i captura tota l’essència de l’espai creant una atmosfera vermella per a un esdeveniment especial.

m1

m2

x1

x2

x3

x3