BCN (cars) urban affairs \\\\\\ Photo&Video | Barcelona | 2017

‘BCN (cars)’ is a photo shoot collection on the streets of Barcelona in a research of vehicles that play with the language of urban signage in everything that is in progress/ moving/ alert. Basically focused on assistance cars, red stripes capture the eye of the artist.

‘BCN (cars)’ és una col·lecció de fotos preses als carrers de la ciutat de Barcelona resultat de la cerca de vehicles que juguen amb el llenguatge de senyalització urbana en tot allò que està en procés/ moviment/ alerta. Concentrades bàsicament en vehicles d’assistència, les franges vermelles esdevenen el reclam a ulls de l’artista.

VEH1VEH2VEH3VEH4VEH5VEH6

%d bloggers like this: