Welcome \\\\\\ Installation | Barcelona | 2018

‘Welcome’ is an urban installation specially designed for the entrance patio of an ancient prison, as a large brick carpet that welcomes the visitors from the street access to the restricted area, but instead of being a pleasant path for those 15 meters, it becomes disrupted by some alterations on the line that difficult the entry. So the straight line is no possible any more; as the freedom of the prisoners that will not be returned immediately, once they cross the door.

‘Welcome’ és una instal·lació urbana especialment dissenyada per al pati d’entrada d’una antiga presó. Una llarga catifa de maons dóna la benvinguda als visitants desde l’accés del carrer fins a la zona restringida, però en lloc de ser uns 15 metres comfortables, el camí en es veu alterat sobtadament i s’en dificulta l’entrada. Així doncs la línia recta ja no és possible; com la llibertat dels presoners que no serà retornada d’immediata, una vegada que travessin la porta.

m01low

m03low

m02low

m05low

m06low

%d bloggers like this: