LDN urban affairs \\\\\\ Photo&Video | London | 2018

‘LDN urban affairs’ is a photo shoot collection on the streets of London in a research of the elements that make up the language of urban signage in everything that is in progress /moving /ephemeral state. Vast material, intense color, dynamic patterns and massive presence, are portrayed by the perspective of the artist.

‘LDN assumptes urbans’ és una col·lecció de fotos preses als carrers de la ciutat de Londres com a investigació dels elements que componen el llenguatge de senyalització urbana i a tot allò que està en procés /moviment /estat efímer. Materials vasts, color intens, patrons dinàmics i presència massiva, són capturats sota el punt de vista de l’artista.

 

 

%d bloggers like this: