Sa foguera \\\\\\ Installation | Olot | 2018

‘Sa foguera’ is a contemporary interpretation of the traditional winter bonfires, which constitute a ritual of renovation and a meeting point to give warmth to those who gather in their surroundings. Cones, translucent and intense color elements, accommodate small candles inside, so that the set creates intermittent color-red light and offers a new visual perception.

‘Sa foguera’ és una interpretació contemporànea de les tradicionals fogueres hivernals, que constitueixen un ritual de renovació i un punt de trobada per donar caliu als que s’apleguen al seu entorn. Els cons, elements translúcids i de color intens, allotgen petites espelmes a l’interior, de manera que el conjunt crea una llum intermitent de color rogent i ofereixen una nova percepció visual.

bona2

bona6

bona1

bona4

bona3

proces2

proces3

%d bloggers like this: