Bricks over tiles \\\\\\ Urban signage | Barcelona | 2018

‘Bricks over tiles’ is an ephemeral urban signage designed to point out several spots where artists were invited to develope a live creative show over shop windows glazzings. The bricks, painted with spray, they adapt the physiognomy of the street tile, evoking the wall as a regular support for graffiti painting.

‘Maons sobre rajoles’ és una senyalització urbana efímera dissenyada per assenyalar diversos punts on els artistes van ser convidats a desenvolupar un espectacle creatiu en viu sobre els vidres de les finestres de les botigues. Els maons, pintats amb spray, s’adapten a la fisionomia de l’enrajolat del carrer, i evoquen el mur com a suport habitual per a la pintura graffiti.

05

10_low

11_low

06

07

08

01