Azar \\\\\\ Mural | Barcelona | 2018

‘Azar’ is an urban installation made of bright red wrapping paper, the nice one for Christmas gifts. Conceived as a temporary mural, the idea was to reflect the urban scenario during these winter dates. It brights with the low and loud sun during the day, while at night it reproduces a never ending story of cars and traffic lights playing around.

‘Azar’ és una instal·lació urbana feta de paper de regal vermell brillant, el preferit per als regals de Nadal. Concebut com a un mural temporal, la idea era reflectir l’escenari urbà durant aquestes dates d’hivern. Durant el dia reflecteix el sol baix i intens, mentre que a la nit reprodueix una història inacabable d’automòbils i semàfors jugant.

01low

03low

04low

05low

06low