Tapeart school \\\\\\ Workshop | L’Hospitalet | 2018

This workshop aimed teens to introduce themselves to an artistic technique that uses colored tape as a media for big size works. All together we created a big mural on the class board made of tape, practicing and promoting collective work as a tool to achieve great results.

Aquest taller convidà als joves a introduir-se en una tècnica artística que utilitza la cinta adhesiva de colors com a mitjà que permet crear grans obres. Tots junts creàrem un gran mural de cinta a la pissarra de classe, practicant i promovent el treball col·lectiu com a eina per aconseguir grans fites.

02

04

07

08

05

01

06

 

 

 

Advertisements