Urban affairs \\\\\\ Workshop | Granollers | 2019

This activity aims to showcase different spaces in the city of Granollers and promote the active practice of photography, looking for the identification of graphic patterns in the city produced by the urbanization of the environment by humans, the understanding of why and of meanings, as well as an observation of passive reality with a plastic look.

Aquesta activitat vol donar a conèixer diferents espais de la ciutat de Granollers i potenciar la pràctica activa de la fotografia, tot cercant la identificació de patrons gràfics a la ciutat produïts per la urbanització de l’entorn per part dels humans, la comprensió dels perquès i del significats, així com una observació de la realitat passiva amb una mirada plàstica.