Ephemeral Graffiti \\\\\\ Workshop | Valencia | 2019

This activity aimed to showcase and practice different ephemeral graffitis examples, produced with stencils and integrated into floors and walls. The idea was to link the proposed message together with the technique and the place where it has to be shown, in order to integrate the graffiti with the existing architecture.

Aquesta activitat tenia com a objectiu mostrar i practicar diferents exemples efímers de graffiti, produïts amb plantilles i integrats a terres i parets. La idea era vincular el missatge proposat amb la tècnica i el lloc on s’ha de mostrar, per tal d’integrar el graffiti amb l’arquitectura existent.

04

05

06

03

01

02

07