E L E M E N T A L S \\\\\\ Exhibition | Barcelona | 2019

‘Elementals’ is a serie looking for a basic and simple concept of color with varied samples of adhesive tapes. Each of them has different finish and tone characteristics, but together, and defining a set of parallel strata, are complemented to form a ‘pure color stain’.

‘Elementals’ és una sèrie que cerca un concepte de color bàsic i senzill amb mostres variades de cintes adhesives a l’atzar. Cadascuna d’elles té unes característiques d’acabat i tonalitat diferents, que juntes, i definint un conjunt d’estrats paral·lels, es complementen per formar una ‘taca de color’ pur.

 

expolow

11low

mostreslow