E L E M E N T A L S \\\\\\ Exhibition | Barcelona | 2019

‘Elementals’ is a serie of artworks conceived for the group exhibition ’12 +1 Contemporary Urban Art Show’ held in Barcelona from 06.06.19 to 04.07.19, and promoted by Contorno Urbanowhich includes samples from urban artists where the diversity of styles, shapes and colors is the protagonist, as usual in urban art. Looking for the most basic and simple concept of color, the composition work explores a palette of primary colors with varied samples of adhesive tapes. Each of them has different finish and tone characteristics, but together, and defining a set of parallel strata, are complemented to form a ‘pure color stain’.

‘Elementals’ és una sèrie d’obres d’art concebudes per a l’exposició col·lectiva ’12+1 Mostra d’Art Urbà Contemporani’ celebrada a Barcelona del 06.06.19 fins al 04.07.19, i promoguda per Contorno Urbano, que recull mostres d’artistes urbans on la diversitat d’estils, formes i colors és protagonista, com és habitual en l’art urbà. Cercant el concepte de color més bàsic i senzill, el treball de composició explora una paleta de colors primàris amb mostres variades de cintes adhesives. Cadascuna d’elles té unes característiques d’acabat i tonalitat  diferents, que juntes, i definint un conjunt d’estrats paral·lels, es complementen per formar una ‘taca de color’ pur.

CONJUNT

combo1

combo2

combo5

combo6

 

 

 

Advertisements