Playground II \\\\\\ Installation | Campos | 2019

‘Playground II’ is a lighting installation with cones and candles floating, all aligned in a grid onto the urban public space, conceived as a main focus element for an art exhibition. It allows the public to play and interact between the intersections, while trying to discover the secret of the ungravity and intermittent light emission.

‘Playground II’ és una instal·lació lumínica amb cons i espelmes flotants, tots ells alineats dins una retícula a l’espai públic urbà, i concebuda com un element de reclam per a una exposició d’art. Permet al públic jugar i interactuar entre les interseccions, mentre intenta descobrir el secret de la ingravitat i l’emissió de llum intermitent.

01_low

02_low

03_low

04_low