Bristol urban affairs \\\\\\ Photo&Video | Bristol| 2019

‘Bristol urban affairs’ is a photo shoot collection on the streets of the city of Bristol focused on the wide variety of signages and typographies we can find on their streets, through the point of view of the artist. The research tried to determinate different codes or rules that underlie the collective public imaginary, while at the same time thinks about if there should be or not a common regulation of the urban landscape.

‘Bristol afers urbans’ és una col·lecció de fotografies presses als carrers de la ciutat de Bristol i centrada en la gran varietat de senyals i tipografies que podem trobar als seus carrers, a través del punt de vista de l’artista. La recerca tractà de determinar diferents codis que permaneixen subjacents a l’imaginari públic col·lectiu, al mateix temps que reflexiona si hauria d’existir o no una regulació comuna del paisatge urbà.