València urban affairs \\\\\\ Photo&Video | València | 2020

‘València urban affairs’ is a photo shoot collection on the streets of València focused on the wide variety of garage doors using the red and white stripes pattern, through the point of view of the artist. The research tried to determinate different codes or rules that underlie the collective public imaginary, while at the same time thinks about if there should be or not a common regulation of the urban landscape.

‘València afers urbans’ és una col·lecció de fotografies presses als carrers de València i centrada en la gran varietat de portes de garatge que utilitzen el patró de ratlles vermelles i blanques, a través del punt de vista de l’artista. La recerca tractà de determinar diferents codis que permaneixen subjacents a l’imaginari públic col·lectiu, al mateix temps que reflexiona si hauria d’existir o no una regulació comuna del paisatge urbà.