Estrac \\\\\\ Mural | Caldes d’Estrac | 2020

‘Estrac’ is a ceramic mural for a distinguished place such as Ca l’Adela, in the center of Caldes d’Estrac (Maresme). Based on industrial materials, but hand-crafted, the artist conceives this piece as a reinterpretation of the ceramic references in the space and in keeping with the tradition of the locality. Measures 233 x 62 cm.

‘Estrac’ és un mural ceràmic per a un local distingit com és Ca l’Adela, al nucli de Caldes d’Estrac (Maresme). Partint de materials industrials, però treballat de manera artesanal, l’artista concep aquesta peça com una reinterpretació de les referències ceràmiques de l’espai i en consonància amb la tradició de la localitat. Mides 233 x 62 cm.

m1b_low

m2_low

m3_low

m4

m3_low

m4