ring \\\\\\ Furniture | Granollers | 2020

‘ring’ is an urban installation that recreates a continuous bank, based on elements extracted from the urban environment itself, and that establishes a dialogue between existing elements and stealth elements. It consists of 24 traffic cones that support a self-supporting structure 4m in diameter.

‘ring’ és una instal·lació urbana que recrea un banc continu, a partir d’elements extrets del pròpi medi urbà, i que estableix un diàleg entre elements existents i elements furtius. Està constituïda per 24 cons de trànsit que suporten una estructura autoportant de 4m de diàmetre.

banc2_low