Envelat \\\\\\ Installation | Granollers | 2020

‘Envelat de Nadal’ is a light installation under the shelter of an ancient monument known as La Porxada, which is subtly manifested on the outside between columns, recreating an interpretation of the old blinds; and it develops along its interior with a topography of golden tones. It is designed to be seen from the outside and to be enjoyed from the inside, so that the dynamics of the space become a “place of passage” to a “place of contemplation” during the Christmas days. It aims to alter the sensory perception that we citizens have of this unique space, both day and night, where this filter of golden / silver tones is combined with light and sound.

‘Envelat de Nadal’ és una instal·lació lleugera sota aixopluc de la Porxada, que es manifesta sutilment a l’exterior entre columnes, recreant una interpretació de les antigues persianes; i es desenvolupa al llarg del seu interior amb una topografia de tons daurats. Està pensada per a ser vista des de fora i per a ser gaudida des de dins, de manera que la dinàmica de l’espai passi a ser de “lloc de pas” a “lloc de contemplació” durant els dies de Nadal. Pretén alterar la percepció sensorial que tenim els ciutadans d’aquest espai singular, tant de dia com de nit, on es combina aquest filtre de tons daurats/platejats amb un joc de llums i so.

Supported by Miarco / Amb el suport de Miarco

Music and sound direction by Pol Aumedes / Música i direcció de so de Pol Aumedes

im11_low

im08_low

im01_low

im02_low

im03_low

im04_low

im07_low