Afers Urbans \\\\\\ Exhibition | Barcelona | 2021

‘Urban Affairs’ is a project of research, documentation, and questioning of the graphic codes present in urban environments everywhere, based on their decontextualization. Based on a collection of photographs taken on different streets of cities around the world (2016-2020), the artist shows a series of pieces that discover the artificial structures that organize our movements within the urban landscape. In this way, he proposes to observe our environment from a plastic point of view and with a critical sense.

‘Afers Urbans’ és un projecte de recerca, documentació, i qüestionament dels codis gràfics presents en entorns urbans d’arreu, a partir de la descontextualització dels mateixos. Basant-se en una col·lecció de fotografies presses a diferents carrers de ciutats del món (2016-2020), l’artista mostra una sèrie de peces que descobreixen les estructures artificials que organitzen els nostres moviments dins el paisatge urbà. D’aquesta manera ens proposa observar el nostre entorn sota una mirada plàstica i un sentit crític.

Supported by Roca Umbert Fàbrica de les ArtsRealitzat en residència i produït a Roca Umbert Fàbrica de les Arts

06

02

07

01

04

05

03