About

M A R G A L E F is a platform of experimentation focused on projects that combine Art and Architecture, addressing social contexts and facing urban challenges through artistic language. Much of the works are ephemeral installations that interfere on the public space and build new cartographies to interact with the public and the environment.

Find us on Instagram and Facebook. For any enquires please email us:  info@margalef.co

M A R G A L E F és una plataforma d’experimentació centrada en projectes que combinen Art i Arquitectura, abordant contextos socials i enfrontant els reptes urbans a través del llenguatge artístic. Gran part dels treballs són instal·lacions efímeres que intervenen el espai públic i construeixen noves cartografies per interactuar amb l’espectador i l’entorn.

Ens trobareu a Instagram i Facebook. Per a consultes i encàrrecs contactar a:  info@margalef.co

portada

Advertisements