About

margalef is a platform of experimentation focused on projects that combine Art and Architecture, addressing social contexts and facing urban challenges through artistic language. Much of the works are ephemeral installations that interfere on the public space and build new cartographies to interact with the public and the environment.

We create, redefine or develope urban spaces, social events, even art communities. Make ideas real sounds great, but add value is a must. For any enquires please ask to:  info@margalef.co

margalef és una plataforma d’experimentació centrada en projectes que combinen Art i Arquitectura, abordant contextos socials i enfrontant els reptes urbans a través del llenguatge artístic. Gran part dels treballs són instal·lacions efímeres que intervenen el espai públic i construeixen noves cartografies per interactuar amb l’espectador i l’entorn.

Creem, redefinim o desenvolupem espais urbans, esdeveniments socials, i també  comunitats artístiques. Fer que les idees esdevinguin reals sona bé, però afegir-hi valor és imprescindible. Per a consultes i encàrrecs, si us plau, contactar a:  info@margalef.co

07