Workshops

2019

\\\\\\ Creació de patrons. Espai Jove La Fontana, Barcelona. Per a adolescents entre 12-15 anys. Duració: 1 hora / 10 alumnes

\\\\\\ Intervenció gràfica a l’espai públic. Espai Jove de Santa Eugènia de Ter, Girona. Per a adolescents entre 14-16 anys. Duració: 3 hores / 10 alumnes

\\\\\\ Graffiti efímer. Facultat d’Arquitectura de la Universitat de València. Per a adults. Duració: 5 hores / 15 alumnes

\\\\\\ Fotografia urbana. Espai d’Arts Roca Umbert de Granollers (Barcelona). Per a adults. Duració: 4 hores / 12 alumnes 

2018

\\\\\\ Optimització gràfica. Institut Rubió i Ors de L’Hospitalet de Llobregat. Per a infants entre 11-12 anys. Duració: 1 hora / 80 alumnes

2017

\\\\\\ Tipogràfica col·lectiva en gran format. Escola Ferrer i Guàrdia, Granollers (Barcelona). Per a infants entre 11-12 anys. Duració: 10 hores / 80 alumnes

\\\\\\ Creació col·lectiva amb Tape art. Casal de Joves del Poblenou, Barcelona. Per a adolescents entre 12-15 anys. Duració: 4 hores / 15 alumnes

2016

\\\\\\ Introducció al Tape art. Espai d’Arts Roca Umbert, Granollers (Barcelona). Per a infants entre 12-15 anys. Duració: 4 hores / 15 alumnes